Les comunitats catalanes a l'exterior

Actualment, hi ha 147 comunitats catalanes a l'exterior amb reconeixement oficial.

Les primeres entitats es van establir a mitjans del segle dinou a Cuba i a l'Argentina, bàsicament amb l'objectiu d'esdevenir entitats de beneficència i assistència per als catalans d'aquells indrets. 

Aquesta xarxa mundial constitueix un element cabdal per a la promoció i difusió de la realitat catalana en tots els àmbits.

Una de les seves tasques principals és la difusió i promoció de la cultura catalana en totes les seves manifestacions i el foment del diàleg entre Catalunya i les societats d'acollida.
El Consell de la Catalunya Exterior

El Consell de la Catalunya Exterior és l'òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació de la Catalunya exterior en les polítiques públiques del Govern constituït el desembre de 2021. La Direcció General de la Catalunya Exterior del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert del Govern de la Generalitat és l'encarregada d'organitzar les reunions, elaborar la documentació i fer el seguiment de les conclusions i dels acords presos pel Consell.
Està integrat pel president/a de la Generalitat de Catalunya i la persona titular del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, i disposa de 21 vocalies entre els departaments de la Generalitat amb activitat i projecció internacional, representants de la Catalunya exterior, entitats municipalistes i altres organismes i institucions vinculades a l'acció exterior.

Per a més informació sobre les funcions del Consell i els membres, vegeu si us plau, aquesta pàgina:
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalunya-exterior/ciutadania/consell/


La FIEC


La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) és una agrupació d'entitats lliure, voluntària i autònoma que no persegueix altra finalitat que la de ser un laboratori d'idees per fer avançar el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya Exterior.

Específicament, la Federació Internacional d’Entitats Catalanes té els següents objectius:

 

a) Reunir en el seu si el major nombre de casals, associacions, agrupacions o centres catalans de tots els països de la Unió Europea, de la resta d'Europa, d'Amèrica i d'arreu del món, i també qualsevol persona física o jurídica que pugui afavorir els seus objectius.

 

b) Potenciar els treballs i les activitats de totes les associacions, entitats i casals integrats a la Federació, i crear tota mena de sinergies que facin més eficaç l'acció de les entitats que en són membres.

 

c) Fomentar l'associacionisme català arreu del món.

 

d) Promoure i representar davant els organismes nacionals i internacionals els projectes destinats als objectius expressats, en estreta col·laboració amb les entitats que en són membres.

 

e) Contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya, amb una atenció particular a tot el que es refereix a l'especificitat de la seva llengua i cultura, a la difusió d'ambdues, i també a la màxima difusió de Catalunya arreu del món.

 

Per a més informació: http://www.fiecweb.cat
El Centre Català de Kansai (CCK)


Reconeguda oficialment l’any 1998 és una associació sense fins de lucre creada a Osaka en representació de tota la regió de Kansai que compren cinc prefectures (Hyogo, Nara, Mie, Shiga, Wakayama, Osaka i Kyoto) amb l’objectiu de

 Donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes  
 Promoure la comunicació i el diàleg entre la comunitat japonesa, la catalana i les comunitats d'altres països amb presència a Japó
 Donar suport als catalans i catalanes perquè la vida al Japó els resulti més fàcil. Aquí trobareu informació útil sobre el Japó:

http://cckansai.com/cat/sobrejapo.html
Qui pot ser membre del CCK?

El Centre està obert a totes aquelles persones, siguin catalanes o no, que estiguin interessades en la cultura catalana i en el diàleg internacional.

Actualment, hi ha més de 300 persones de 10 nacionalitats associades al Centre. Les llengües emprades, apart del català, son l’anglès, el castellà, el francès i el japonès.

Fes-te'n soci:
http://cckansai.com/cat/inscripcio.htmlActivitats

Les activitats anuals del nostre Centre són principalment de caire cultural. Algunes activitats les organitza el CCK per iniciativa pròpia, altres estan organitzades amb la col•laboració d’altres centres europeus i japonesos de tot el Japó.

 

El Centre també està obert a donar suport a les associacions de catalans que ja existeixen o que poden existir al Japó en el futur, sigui compartint informació cabdal per als catalans i catalanes d’altres regions sigui compartint activitats culturals.Instal.lacions i serveis a disposició dels associats

El CCK, amb seu a la ciutat de Osaka, apart de les activitats culturals ofereix

 Classes de català tant presencials com a distància.
 Administració de les proves de català de l’Institut Ramon Llull
 Assessorament a les persones que volen aprendre el català o que volen estudiar o a treballar a Catalunya
 Informació turística sobre Catalunya
 Suport als catalans i catalanes de la regió i a les persones que tenen intencions de venir al Japó en el futur.
 Suport a les empreses catalanes que necessiten assessorament per iniciar o continuar la seva relació professional amb el Japó.
 Servei de traducció / interpretació/narració   (català-castellà-anglès-japonès)
 Una biblioteca de llibres en castellà (més de 900 llibres) i en català (més de 700 llibres)
 Una col·lecció de CDs i DVDs
 Un espai a disposició de les persones associades per fer-hi trobades o reunions apart d’aquelles convocades pel Centre
 Un servei periòdic d’informació Online

Junta Directiva del CCK (2024 - 2028)

Presidenta: Montserrat Marí Guasch
Vicepresident: Ramon Vendrell Galí
Secretària general: Ariadna Puig Cabeza
Tresorera: Yoshie Hiraki
Assessors: Gisele Fernández
  Ryosuke Shiina
  Nobuyuki Tsukahara
  Yukako Yoshioka
Representant del grup Senior: Manuel Sánchez
Representant del grup Junior: Emika KamiedaGrup de treball extern (independent de la Junta)

Coordinadora general del grup: Makiko Yagi
Coordinador artístic: Ferran Selvaggio
Web màster, traducció, investigació: Yoko Yoshida
Coordinador programes de català, material audiovisual: Amadeu Branera
Auxiliars d'administració: Vinicio Monge
  Yukiko Makabe
Community Manager Marta Soler
Auditoria i assessoria fiscal: Ena Accounting Office

Estatuts del CCK (Renovats l’any 2020)


Estan a disposició de qui els vulgui consultar.


Transparència

El CCK ha rebut de la Generalitat de Catalunya el següent suport econòmic per donar suport parcial a les activitats del període corresponent.

Any Funcionament ordinari Activitats de la comunitat catalana o projecció de Catalunya a l’exterior

Ensenyament de les llengües catalana i occitana

Suport per a infraestructures iequipaments

2022 24.598,89€ 7.096,58€ 2.954,34 € 1.448,63 €
2023 15.033,56 € 4.857,65€ 0€ 0€


Vegeu, si us plau, les activitats realitzades dins dels períodes subvencionats, en el botó Programació (anys anteriors).

 
El Centre Català de Kansai (CCK)  fou oficialment reconegut pel Govern de Catalunya lfany 1998.

Centre Català de Kansai
Chisan Shinsaibashi 2 bankan 403
3-1-8, Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-0059, Japó
Tel: 06-4704-4690 / Fax: 06-6251-2063

E-mail: exosaka@osb.att.ne.jp


Horari d'oficina: 13:00 a 21:00 h. de dilluns a dissabte, feu però una reserva amb anticipació si voleu visitar el centre.

@