Les comunitats catalanes a l'exterior

Actualment, hi ha 140 comunitats catalanes a l'exterior amb reconeixement oficial presents en 34 països .
Les primeres entitats es van establir a mitjans del segle dinou a Cuba i a l'Argentina, bàsicament amb l'objectiu d'esdevenir entitats de beneficència i assistència per als catalans d'aquells indrets. 

Aquesta xarxa mundial constitueix un element cabdal per a la promoció i difusió de la realitat catalana en tots els àmbits.


Una de les seves tasques principals és la difusió i promoció de la cultura catalana en totes les seves manifestacions i el foment del diàleg entre Catalunya i les societats d'acollida.
El Consell de la Catalunya Exterior (2017-2021)


El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan col·legiat que assessora el Govern sobre la política que s'ha de dur a terme en l'àmbit de les Comunitats Catalanes a l'Exterior.

L'Àrea de la Catalunya Exterior de la Secretaria d'Afers Exteriors és l'òrgan administratiu encarregat d'organitzar les reunions, elaborar la documentació i fer el seguiment de les conclusions i dels acords presos pel Consell.

 

Les seves funcions son:

  • Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats catalanes a l'exterior.
  • Elaborar informes sobre l'estat, la situació i l'evolució de les relacions dels catalans i les comunitats catalanes a l'exterior amb Catalunya, i informar també sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l'exterior.
  • Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes a l'exterior, els catalans a l'exterior, el Govern i les institucions catalanes.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi l’ordenament jurídic.
El Consell està regulat en l’article 21 del capítol IV de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior.

 La FIEC

La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) és una agrupació d'entitats lliure, voluntària i autònoma que no persegueix altra finalitat que la de ser un laboratori d'idees per fer avançar el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya Exterior.

Específicament, la Federació Internacional d’Entitats Catalanes té els següents objectius:

 

a) Reunir en el seu si el major nombre de casals, associacions, agrupacions o centres catalans de tots els països de la Unió Europea, de la resta d'Europa, d'Amèrica i d'arreu del món, i també qualsevol persona física o jurídica que pugui afavorir els seus objectius.

 

b) Potenciar els treballs i les activitats de totes les associacions, entitats i casals integrats a la Federació, i crear tota mena de sinergies que facin més eficaç l'acció de les entitats que en són membres.

 

c) Fomentar l'associacionisme català arreu del món.

 

d) Promoure i representar davant els organismes nacionals i internacionals els projectes destinats als objectius expressats, en estreta col·laboració amb les entitats que en són membres.

 

e) Contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya, amb una atenció particular a tot el que es refereix a l'especificitat de la seva llengua i cultura, a la difusió d'ambdues, i també a la màxima difusió de Catalunya arreu del món.

 

Per a més informació: http://www.fiecweb.cat
El Centre Català de Kansai (CCK)


Reconeguda oficialment l’any 1998 és una associació sense fins de lucre creada a Osaka en representació de tota la regió de Kansai que compren cinc prefectures (Hyogo, Nara, Mie, Shiga, Wakayama, Osaka i Kyoto) amb l’objectiu de

 Donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes  
 Promoure la comunicació i el diàleg entre la comunitat japonesa, la catalana i les comunitats d'altres països amb presència a Japó
 Donar suport als catalans i catalanes perquè la vida al Japó els resulti més fàcil. Aquí trobareu informació útil sobre el Japó:

http://cckansai.com/cat/sobrejapo.html
Qui pot ser membre del CCK?

El Centre està obert a totes aquelles persones, siguin catalanes o no, que estiguin interessades en la cultura catalana i en el diàleg internacional.

Actualment, hi ha més de 300 persones de 10 nacionalitats associades al Centre. Les llengües emprades, apart del català, son l’anglès, el castellà, el francès i el japonès.

Fes-te'n soci:
http://cckansai.com/cat/inscripcio.htmlActivitats

Les activitats anuals del nostre Centre són principalment de caire cultural. Algunes activitats les organitza el CCK per iniciativa pròpia, altres estan organitzades amb la col•laboració d’altres centres europeus i japonesos de tot el Japó.

 

El Centre també està obert a donar suport a les associacions de catalans que ja existeixen o que poden existir al Japó en el futur, sigui compartint informació cabdal per als catalans i catalanes d’altres regions sigui compartint activitats culturals.Instal.lacions i serveis a disposició dels associats

El CCK, amb seu a la ciutat de Osaka, apart de les activitats culturals ofereix

 Classes de català tant presencials com a distància.
 Administració de les proves de català de l’Institut Ramon Llull
 Assessorament a les persones que volen aprendre el català o que volen estudiar o a treballar a Catalunya
 Informació turística sobre Catalunya
 Suport als catalans i catalanes de la regió i a les persones que tenen intencions de venir al Japó en el futur.
 Suport a les empreses catalanes que necessiten assessorament per iniciar o continuar la seva relació professional amb el Japó.
 Servei de traducció / interpretació/narració   (català-castellà-anglès-japonès)
 Una biblioteca de llibres en castellà (més de 900 llibres) i en català (més de 700 llibres)
 Una col·lecció de CDs i DVDs
 Un espai a disposició de les persones associades per fer-hi trobades o reunions apart d’aquelles convocades pel Centre
 Un servei periòdic d’informació Online

Junta Directiva del CCK 


La Junta Directiva del CCK està formada per les següents persones:

Presidenta: Montserrat Marí
Vice-president: Ramon Vendrell
Secretària general: Yoko Yoshida
Tresorera: Makiko Yagi
Assessors: Amadeu Branera
  Gisele Fernández
  Makiko Yagi
  Manuel Sánchez
 

Yoshie Hiraki

  Yuka Kawamoto
Coordinadora de disseny: Makiko Yagi
Coordinadora de programes: Yuka Kawamoto
Representant del grup Senior: Manuel Sánchez
Representant del grup Jove: Vacant

Estatuts del CCK (Renovats l’any 2020)


Estan a disposició de qui els vulgui consultar.


 
El Centre Català de Kansai (CCK)  fou oficialment reconegut pel Govern de Catalunya lfany 1998.

Centre Català de Kansai
Chisan Shinsaibashi 2 bankan 403
3-1-8, Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-0059, Japó
Tel: 06-4704-4690 / Fax: 06-6251-2063

E-mail: exosaka@osb.att.ne.jp


Horari d'oficina: 13:00 a 21:00 h. de dilluns a dissabte, feu però una reserva amb anticipació si voleu visitar el centre.

@